Privātuma politika

Vispārīgā informācija

UAB IDV Group (turpmāk – Datu pārvaldītājs) paredz nosacījumus personas datu apstrādei,
izmantojot tīmekļa vietni, kuru pārvalda Datu pārvaldītājs ar šo privātuma politiku (turpmāk –
Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas noteikumi attiecas uz jūsu piekļuvi mūsu piedāvātam
saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi no tā, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru,
televizoru utt.) izmantojat.

 • Datu pārvaldītāja rekvizīti: UAB „IDV Group”
 • Juridiskā adrese: Žirmūnų g. 68A, Vilnius LT09124 LT-09108, Viļņa, Lietuva
 • Tālr.: +370 699 36843
 • E-pasts: info@idvgroup.lt
 • PVN maksātāja reģ. Nr.: LT100009245913

Ir ļoti svarīgi rūpīgi iepazīties ar Privātuma politiku, jo katru reizi apmeklējot vietni, kas pieder datu
pārvaldītājam, jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā. Ja
jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietni un neizmantojiet mūsu saturu
un / vai pakalpojumus.

Mēs apstiprinām, ka datu pārvaldītāja vietnes apmeklētāju dati tiks apkopoti saskaņā ar
piemērojamo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām un kontrolējošo
iestāžu norādījumiem. Ir veikti visi pamatotie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai aizsargātu
datus, ko mēs apkopojam par Vietnes apmeklētājiem, no to zaudēšanas, neatļautas izmantošanas un
izmainīšanas.

Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, mūsu vietnē nevar norādīt personas informāciju. Ja esat
persona, kas jaunāka par 16 gadiem, pirms personas informācijas sniegšanas jums jāsaņem vecāku
vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Noteikumos lietotie jēdzieni definēti tā kā to nosaka Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 2016/679

Kādu informāciju mēs par jums apkopojam?

Jūsu tieši sniegtā informācija (dažādās tīmekļa vietnes lapās, saziņas formās, anketās:

 • dzīvesvieta (adrese),
 • vārds,
 • uzvārds ,
 • tālruņa numurs,
 • e- pasta adrese,
 • uzņēmuma nosaukums,
 • Pilsēta,
 • Vietne var izmantot šādas sīkdatnes:

nepieciešamās tehniskās sīkdatnes – sīkdatnes, kas ir nepieciešamas Vietnes darbībai;

 • Funkcionālās sīkdatnes ir sīkdatnes, kuras, kaut arī nav nepieciešamas Vietnes darbībai, ievērojami uzlabo tās darbību, kvalitāti un lietotāja pieredzi;
 • statistikas sīkdatnes ir sīkdatnes, ko izmanto Vietnes apmeklētāju navigācijas metožu statistiskai analīzei; šo sīkdatņu apkopotie dati tiek izmantoti anonīmi;
 • uz mērķauditoriju vērstas vai reklāmas sīkdatnes ir sīkdatnes, kuras tiek izmantotas, lai parādītu piedāvājumus vai citu informāciju, kas jūs varētu interesēt.

Statistiskās un reklāmas sīkdatnes

Apmeklētājs var iestatīt pārlūkprogrammu atspējot sīkfailus: (instrukcijas angļu valodā)

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari

Opera

Ja jūs apmeklējat mūsu vietni, mēs apkopojam arī informāciju, kas atklāj mūsu pakalpojumu
izmantošanas iezīmes vai lai automātiski ģenerētu apmeklējumu statistiku.

Informācija no trešo personu avotiem

Mēs varam iegūt informāciju par jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (ciktāl to atļauj
piemērojamie tiesību akti) un saistīt to ar citu informāciju, ko iegūstam no jums vai par jums.
Informāciju par jums mēs varam iegūt arī no trešo personu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad jūs
izveidojat savienojumu ar tiem, piemēram, izmantojot kontus Facebook.

Cita mūsu apkopota informācija

Mēs ar jūsu piekrišanu varam apkopot arī citu informāciju par jums, jūsu ierīci vai mūsu vietnes
satura izmantošanu.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju (piemēram, informāciju, kas nepieciešama,
lai reģistrētos mūsu internetveikalā); tādā gadījumā jums var nebūt atļauts izmantot mūsu tiešsaistes
iepirkšanās pakalpojumu.

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju?

Apkopoto informāciju mēs varam izmantot šādiem mērķiem:

 • Reģistrējot jūs mūsu tiešsaistes iepirkšanās pakalpojumu izmantošanai.
 • Lai iegūtu informāciju par to, kā cilvēki izmanto mūsu tiešsaistes pakalpojumus, lai tos uzlabotu un izveidotu jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.
 • Citos veidos ar jūsu piekrišanu *.
 • Apkopojot informāciju par apmeklētāju darbībām vietnē, analizējot datus, lai uzlabotu vietni
  Lai sazinātos ar jums

Kam mēs atklājam jūsu informāciju?

Mēs apņemamies nenodot jūsu personas datus nesaistītām trešajām personām, izņemot šādus
gadījumus:

 • ja ir saņemta jūsu piekrišana personas datu izpaušanai.
 • sniedzot pakalpojumus – mūsu partneriem, kas nodrošina preču piegādi vai citiem pakalpojumiem, kurus jūs esat pasūtījis. Mēs šiem pakalpojumu sniedzējiem nodrošināsim tikai tik daudz jūsu personiskās informācijas, cik nepieciešams konkrēta pakalpojuma sniegšanai.
 • tiesībaizsardzības iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?

Personas dati ir aizsargāti pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmaiņām. Mēs esam
ieviesuši fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu visu informāciju, kuru mēs apkopojam mūsu pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā: lai gan mēs veicam pamatotus pasākumus, lai aizsargātu jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistes darījums, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

Mēs glabāsim jūsu datus 3 gadus pēc pēdējās dienas, kad esat izmantojis mūsu pakalpojumus vai
saturu. Šī perioda beigās dati tiks dzēsti tādā veidā, ka tos nevarēs reproducēt.

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti datu pārvaldītāja darbībās, ir šādas tiesības:

 • Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • Iepazīties ar saviem datiem un uzzināt kā tie tiek apstrādāti (piekļuves tiesības);
 • Pieprasīt labojumus vai, atkarībā no personas datu apstrādes mērķiem, papildināt nepilnīgus
  personas datus (tiesības uz labošanu);
 • Dzēst savus datus vai apturēt datu apstrādi (izņemot glabāšanu) (tiesības dzēst un tiesības tikt
  “aizmirstam”);
 • Tiesības pieprasīt, lai Personas datu pārvaldītājs ierobežotu personas datu apstrādi kāda likumīga iemesla dēļ (tiesības ierobežot);
 • Tiesības pārsūtīt datus (tiesības pārsūtīt);
 • Nepiekrist personas datu apstrādei, kad šādi dati tiek apstrādāti vai ir paredzēti apstrādei tiešā
  mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, ciktāl tas attiecas uz šādu tiešo mārketingu.

Ja jūs vairs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot
profilēšanu, varat rakstīt e-pastu uz info@inventer.lt un iebilst, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti
tiešā mārketinga nolūkos un / vai ka tiek izmantota automatizēta, ieskaitot profilēšanu * *, jūsu
personas datu apstrāde, nenorādot iebildumu iemeslus.

** Balstoties uz jūsu sniegtajiem personas datiem tiešā mārketinga nolūkos, var tikt veikta jūsu
personas datu profilēšana, lai piedāvātu jums individuāli pielāgotus risinājumus un piedāvājumus.
Jūs jebkurā laikā varat atsaukt vai iebilst pret savu piekrišanu personas datu apstrādei, izmantojot
automatizētu apstrādi, ieskaitot profilēšanu.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt Datu pārvaldītājam pieprasījumu vai norādījumus, kas saistīti ar
personas datu apstrādi, rakstiski vienā no šiem veidiem: pa e-pastu. e-pasts: info@inventer.lt.

Saņemot šādu pieprasījumu vai norādījumu, Datu pārvaldītājs ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
pieprasījuma datuma sniedz atbildi un veic pieprasījumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt.
Vajadzības gadījumā šo periodu var pagarināt par vēl diviem mēnešiem atkarībā no pieteikumu
sarežģītības un skaita. Šajā gadījumā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas Datu
pārvaldītājs informē datu subjektu par šādu pagarinājumu, norādot kavēšanās iemeslus.

Datu pārvaldītājs var nesniegt datu subjektiem iespēju izmantot iepriekšminētās tiesības, izņemot
atteikšanos no personas datu apstrādes, izmantojot tiešo mārketingu, ja likumos paredzētajos
gadījumos nepieciešams nodrošināt noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu,
dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanai, izmeklēšanai vai konstatēšanai, kā arī datu
subjekta vai citu personu tiesību un pienākumu brīvību aizsardzībai.

Trešo pušu vietnes, pakalpojumi un produkti mūsu vietnēs.

Datu pārvaldītāja vietnē var būt trešo personu reklāmas, saites uz to vietnēm un pakalpojumiem,
kurus Datu pārvaldītājs nekontrolē. Datu pārvaldītājs nav atbildīgs par trešo personu apkopotās
informācijas drošību un privātumu. Jums jāizlasa privātuma paziņojumi, kas attiecas uz trešo personu vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

Sīkdatnes

Jums apmeklējot Datu pārvaldītāja vietni, mēs vēlamies sniegt jūsu vajadzībām pielāgotu saturu un
funkcijas. Tam nepieciešamas sīkdatnes (sauktas par cookies). Tās ir mazi informācijas elementi, kas
tiek automātiski izveidoti, pārlūkojot vietni, un tiek saglabāti jūsu datorā vai citā gala lietotāja ierīcē.
Sīkdatnes palīdz Datu pārvaldītājam atpazīt jūs kā iepriekšēju noteiktu vietnes apmeklētāju, lai
saglabātu jūsu vietnes apmeklējumu vēsturi un saskaņā ar to pielāgotu saturu. Sīkdatnes arī palīdz
nodrošināt vienmērīgu vietņu darbību, ļauj uzraudzīt vietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu un
apkopot statistisko informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu.

Mūsu vietnē izmantoto sīkdatņu apraksti

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes tips Izveidošanas moments Derīgums Izmantotie dati
_cfduid funkcionālās sīkdatnes apmeklējot vietni 1 gads Unikāls id
_ga statistikas sīkdatnes apmeklējot vietni 2 gadi Unikāls id
_gat statistikas sīkdatnes apmeklējot vietni 1 minūte Unikāls id
_gid statistikas sīkdatnes apmeklējot vietni 24 stundas Unikāls id
WordPress-* funkcionālās sīkdatnes apmeklējot vietni 30 dienas. Unikāls id
__atuvc funkcionālās sīkdatnes apmeklējot vietni 30 dienas. Unikāls id
__atuvs funkcionālās sīkdatnes apmeklējot vietni 30 minūtes Unikāls id
cookieconsent_status funkcionālās sīkdatnes noklikšķinot uz Es piekrītu 24 stundas izvēlētā vērtība

 

Kā pārvaldīt un izdzēst sīkdatnes

Ja izmantojat pārlūku, lai piekļūtu mūsu piedāvātajam saturam, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai tā pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai saņemtu paziņojumu par sīkdatņu nosūtīšanu. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, izmantojiet pārlūka palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmai var būt papildu sīkdatņu vadīklas. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu apkopota, izmantojot sīkdatnes, izmantojiet vienkāršo procedūru, kas pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu, lai ļautu jums atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par to, kā pārvaldīt sīkdatnes, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr mēs atzīmējam, ka dažos gadījumos sīkdatņu dzēšana var palēnināt tīmekļa pārlūkošanas ātrumu , ierobežot noteiktas vietnes darbības funkcijas vai bloķēt piekļuvi vietnei.

Mūsu vietnē var būt saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Datu pārvaldītājs nav atbildīgs par šādu vietņu saturu vai to izmantoto privātuma politiku. Tāpēc, ja jūs noklikšķināt uz saites no datu kontroliera vietnes uz citām vietnēm, jums atsevišķi jāizlasa viņu privātuma politika.

Sazinies ar mums

Ja , jo ar šo konfidencialitātes politiku informāciju, kas jums ir kādi jautājumi, lūdzu, nekautrējieties sazināties ar mums jebkurā jums ērtā veidā: Pa pastu:

Žirmūnų g. 68A, Vilnius LT09124 LT-09108, Viļņa, Lietuva

Pa tālruni: +370 644 88885

e-pasts: info@inventer.lt