Garantijas reģistrācija

Garantijas reģistrācija

  • Modeļa kods (sk. uz iekārtas):Modeļa nosaukums:Modeļu skaits: 
    Add a new row

Slēgta akciju sabiedrība Sia “EKOKLIMATS.LV” jūsu iegādātajai Inverter iekārtai sniedz piecu (5) gadu garantiju. Defekti, kas garantijas laikā radušies pārdevēja vai ražotāja vainas dēļ, tiks novērsti uz pārdevēja rēķina. Pacelšanas aprīkojuma vai sastatņu noma nav iekļauta garantijas remontā. Garantijas laikā pircēja vainas dēļ radušies bojājumi tiks novērsti uz pircēja rēķina.

Šī garantija netiek piemērota, ja:

  1. Defekti radušies nekvalificēta personāla iejaukšanās vai nepareizas uzstādīšanas dēļ.
  2. Iekārtas netiek izmantotas paredzētajam mērķim.
  3. Pastāv faktori, par kuriem ražotājs nav atbildīgs (lielas sprieguma svārstības, kas pārsniedz iekārtas aprakstā norādītās.)
  4. Iekārtām veikta slikta vai nepietiekama apkope.
  5. Ražotājs nav atbildīgs par defektiem, kas radušies tādu faktoru dēļ kā augstas sprieguma svārstības, nepareiza lietošana, nepareiza zemēšana utt.

 

Garantija sedz defektus, kas radušies ražotāja defektu vai nepilnīgu detaļu dēļ. UAB IDV Group ir pienākums bez jebkādiem nosacījumiem aizstāt bojāto daļu, bet ne visu ierīci. Galvenais garantijas derīguma nosacījums ir sistemātiska aprīkojuma apkope vismaz reizi gadā, par ko pircējam ir jārūpējas. Ieteicamais servisa periods no 1. oktobra līdz 31. martam. Iekārtas apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts personāls, kam ir UAB IDV Group rekomendācija. Gada apkope jāparaksta šīs garantijas vēstules otrajā lappusē.

 

Ja rodas kādas problēmas ar iekārtas darbību, lūdzu, informējiet mūs pa šādiem kontaktiem:

+371 29231990   vilis@ekoklimats.lv